LANSERING
KOMPENSASJONFOND 2 COVID 19 STEINKJER KOMMUNE

Steinkjer får tilført nye kr 3 542 000 i «coronamidler» fra staten til fordeling til virksomheter i Steinkjer kommune. Virksomheter som er innenfor kriteriene inviteres til å søke om midler. Søknadsskjema: Regionalforvaltning: www.regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er 19.09.21. Følgende kriterier: Kompensasjonsfond 2 Covid 19 Steinkjer Kommune gjelder virksomheter (uavhengig av organisasjonsform,…

LES MER

LANSERING
KOMPENSASJONFOND 2 COVID 19 STEINKJER KOMMUNE

Har du en spennende startup som fortjener å bli med i Norges største pitchekonkurranse?

Gjennom å delta i OIW 100 Pitches vil du få møte et internasjonalt publikum, nøkkelpersoner fra den nordiske startup-scenen og sist men ikke minst få muligheten til å vinne 200.000 NOK. Vi oppfordrer alle tidligfase-selskaper som er investorklare og adresserer et av FNs bærekraftsmål til å søke….

LES MER

Har du en spennende startup som fortjener å bli med i Norges største pitchekonkurranse?

Det er i forbindelse med COVID-19 opprettet et ekstraordinært kommunalt næringsfond for Steinkjer

Formålet med ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19  for SteinkjerUtbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. For å bidra til økt sysselsetting er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond fra Regjeringen. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet,…

LES MER

Det er i forbindelse med COVID-19 opprettet et ekstraordinært kommunalt næringsfond for Steinkjer

LANSERING
KOMPENSASJONFOND 2 COVID 19 STEINKJER KOMMUNE

Steinkjer får tilført nye kr 3 542 000 i «coronamidler» fra staten til fordeling til virksomheter i Steinkjer kommune. Virksomheter som er innenfor kriteriene inviteres til å søke om midler. Søknadsskjema: Regionalforvaltning: www.regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er 19.09.21. Følgende kriterier: Kompensasjonsfond 2 Covid 19 Steinkjer Kommune gjelder virksomheter (uavhengig av organisasjonsform,…

LES MER

LANSERING
KOMPENSASJONFOND 2 COVID 19 STEINKJER KOMMUNE

Har du en spennende startup som fortjener å bli med i Norges største pitchekonkurranse?

Gjennom å delta i OIW 100 Pitches vil du få møte et internasjonalt publikum, nøkkelpersoner fra den nordiske startup-scenen og sist men ikke minst få muligheten til å vinne 200.000 NOK. Vi oppfordrer alle tidligfase-selskaper som er investorklare og adresserer et av FNs bærekraftsmål til å søke….

LES MER

Har du en spennende startup som fortjener å bli med i Norges største pitchekonkurranse?

Næringsutvikling
Veiledning Entreprenørskap Gründer Næringsliv Innovasjon Strategi Marked Mentor Ansvar Vågal Humor Fremtid Lønnsomhet Utvikling Skaperglede Kreativ Krevende Engasjement Forpliktende Kvalitet Glede Tilskudd Spisskompetanse